Medlemmskontigent for 2019 i Drag Idrettslag

Enkeltmedlem 250 kr og familemedlem 500 kr

Medlemmer er med i familiekontigenten t.o.m det året de fyller 17 år.

Treningsavgift på 600 kr for spillere f.o.m det året de fyller 18 år

Kontigenten blir sendt ut via minidrett.no