Snø/is-rydding - Ballbingen ved Ájluovta skåvllå/Drag skole

Har i dag vært i kontakt med Tysfjord kommune som eier/har ansvaret for ballbingen ved skolen

De melder følgende:
All snø/is-rydding av bingen med hjelpemidler/utstyr er strengt forbudt - bingen skal ryddes ved naturlig tining

Dette er for at det skal unngås skader på dekket i bingen

Så vi i Drag IL og alle andre fotball-gale får vente til været har gjort jobben sin før vi får fram det grønne dekket i bingen

Fint om foreldre informerer sine om dette