Medlemmer av Drag Idrettslag

Innkalling til årsmøte 23.mars 2017 kl. 19.00 på ASVO

Saksliste:

Sak 01/17 Godkjenning av stemmeberettigde

Sak 02/178 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 03/17 Valg av møteleder, referent, samt 2 til å skrive under protokollen

Sak 04/17 Årsmelding 2016

Sak 05/17 Regnskap 2016

Sak 06/17 Fastsettelse av medlemskontingent 2018

      -treningsavgift

Sak 07/17 Budsjett 2017

Sak 08/17Regelverk for kunstgressbanen

Sak 09/17 Valg av tre styremedlemmer og 1 varamedlem

Sak 10/17 Valg av leder

Sak 11/17 Valg av 2 revisorer

Sak 12/17 Valg av valgkomitee

 

Velkommen!

Styret, mars 2017

Org.nr:985683727│Bank:4509.27.80566│Bank a-laget:4509.29.31025│Web: www.dragil.no

Leder: Lennart Mikkelsen│Adr:8270 Drag│Tlf:909 36013│E-post:lennart24mikkelsen@gmail.com