Nett mot veien - kunstgressbanen - status per 11. okt 2017

Kunstgressbanen - nett mot veien - status per 11.okt 17:

Det var befaring tirsdag 26. sep 17 på banen hvor Siri Wernberg og undertegnede møtte fra Drag IL. Fra kommunen møtte teknisk sjef Pål S- Jensen samt begge de ansatte på teknisk på Drag

Plassering av stolper ble avklart og kommunen skulle bestille og ta kostnaden med fundamenter og nedgraving av disse

Dessverre var ikke fundamentene lagervare men de er uansett bestilt

Så snart fundamentene er klare (ev. stolpene satt opp) vil vi i Drag IL måtte avtale oppmøte/dugnad slik at vi stiller med folk for å strekke/få opp nettene

Håper da at fundamentene ikke er så fryktelig langt unna slik at vi får nettene opp før vinteren og får forbedret den farlige situasjonen med ball/unger/folk over veien fra banen